chaffier استانی نوجوان پیشگیری جشنواره

chaffier: استانی نوجوان پیشگیری جشنواره شهرکرد دانش آموز چهارمحال و بختیاری مرحله استانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش قیمت ارز تورم به دنبال دارد / پورابراهیمی

خانه ملت به نقل از مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت:بی توجهی به مدیریت بازار ارز، دستاورد دولت در تک رقمی شدن قیمت تورم را با چالش روبرو می کند.

افزایش قیمت ارز تورم به دنبال دارد / پورابراهیمی

پورابراهیمی:افزایش قیمت ارز تورم به دنبال دارد

عبارات مهم : بازار

خانه ملت به نقل از مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت:بی توجهی به مدیریت بازار ارز، دستاورد دولت در تک رقمی شدن قیمت تورم را با چالش روبرو می کند.

افزایش قیمت ارز تورم به دنبال دارد / پورابراهیمی

محمدرضا پورابراهیمی داورانی ، راجع به اوضاع بازار ارز گفت:زمانی که در تمامی کشورها تنش یا اغتشاشات های اجتماعی اتفاق می افتد اقتصاد کشورها متاثر می شود. تنش یا اغتشاشات های اجتماعی، فضای ریسکی در حوزه فعالیت های اقتصادی ایجاد و به نوسانات در بخش های متفاوت منتهی می شود که قیمت بعضی کالاها را زیاد کردن و بعضی را نیز کم کردن می دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:التهابات اجتماعی باعث ایجاد فضای روانی در بازار ارز شد و سوداگران بازار ارز نیز بیشترین سوء استفاده را داشتند.

خانه ملت به نقل از مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت:بی توجهی به مدیریت بازار ارز، دستاورد دولت در تک رقمی شدن قیمت تورم را با چالش روبرو می کند.

پورابراهیمی افزود:عدم اطلاع رسانی بانک مرکزی درخصوص نوسانات بازار ارز باعث رونق سوداگری در بازار ارز می شود، بنابراین باید بانک مرکزی با شفافیت به مردم اطلاع رسانی و بازار را بصورت فعال تر مدیریت کند.

وی با بیان اینکه در بعضی کشورهای اروپایی نیز درگیری های اجتماعی وجود دارد و مردم دستگیر می شوند، گفت:نباید بعضی اغتشاشات های اجتماعی که گاهی اتفاق می افتد بازارها را تحت تاثیر قرار دهد آیا که این مباحث گذرا است.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه آینده نگری می شود بانک مرکزی بتواند بازار ارز را کنترل کند، افزود:نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در روزهای گذشته پررنگ نبوده است.

افزایش قیمت ارز تورم به دنبال دارد / پورابراهیمی

وی ادامه داد: عنوان زیاد کردن درآمدهای دولت از محل تغییرات قیمت ارز به نفع دولت و اقتصاد نیست و مجلس و دولت در این خصوص نگاه یکسان دارند. دولت در پی زیاد کردن قیمت ارز نیست آیا که دولت خود مصرف کننده ارز بوده و رشد قیمت ها باعث تحمیل هزینه ها و زیاد کردن تورم می شود و دستاورد دولت در تک رقمی شدن قیمت تورم را با چالش روبرو می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظارات عوض کردن قیمت ارز از نوسانات ارز بدتر هست، یادآور شد:ثبات نسبی بازار ارز در چند سال گذشته وجود داشته و بانک مرکزی با اعمال سیاست های مناسب و مدیریت می تواند ثبات نسبی را در بازار بوجود آورد.

خانه ملت به نقل از مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت:بی توجهی به مدیریت بازار ارز، دستاورد دولت در تک رقمی شدن قیمت تورم را با چالش روبرو می کند.

واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | مدیریت | اقتصادی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog