chaffier استانی نوجوان پیشگیری جشنواره

chaffier: استانی نوجوان پیشگیری جشنواره شهرکرد دانش آموز چهارمحال و بختیاری مرحله استانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم مهر ماه ۸ درصد شد / نوبخت

رئیس شرکت برنامه تورم مهر را ۸درصد اعلام کردو گفت: جهت دومین بار رشد سرمایه گذاری در زمستان و بهار مثبت شد.

تورم مهر ماه ۸ درصد شد / نوبخت

نوبخت: تورم مهر ماه ۸ درصد شد

عبارات مهم : زندگی

رئیس شرکت برنامه تورم مهر را ۸درصد اعلام کردو گفت: جهت دومین بار رشد سرمایه گذاری در زمستان و بهار مثبت شد.

به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت افزود: تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی ساعت دوازده و نیم امروز در شرکت برنامه و بودجه جلسه مهمی خواهند داشت.

تورم مهر ماه ۸ درصد شد / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه در مراسم روز ملی آمار افزود: تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی ساعت دوازده و نیم امروز در شرکت برنامه و بودجه جلسه مهمی خواهند داشت.

وی همچنین گفت: آمارهای مهم تولید سده از سوی مرکز آمار که اول هر ماه جهت من پیامک می شود، همان لحظه مستقیم به رییس جمهور هم پیامک می شود. آمارهای تولیدی مرکز آمار بسیار مهم هست. بنابراین ما در شرکت برنامه در ساختمان بهارستان، هر روز با مرکز آمار زندگی می کنیم.

رئیس شرکت برنامه تورم مهر را ۸درصد اعلام کردو گفت: جهت دومین بار رشد سرمایه گذاری در زمستان و بهار مثبت شد.

رئیس شرکت برنامه و بودجه افزود: جهت دومین بار رشد سرمایه گذاری در زمستان و بهار مثبت شد که این تاثیر خود را بر ساختمان گذاشت و این بخش هم در دو فصل گذشته مثبت شد؛ ولی اگر از افراد بدون کار بپرسید ایا رشد مثبت در زندگی شما نمود دارد، پاسخش منفی است و متاسفانه همین حرفها در صدا و سیما پخش می شود.

وی تصریح کرد: به ٢٥ هزار واحد تولیدی وام دادیم که رشد آنها دیگر منفی نیست و هشت میلیارد دلار از رهبری اجازه گرفتیم تا از خروج آبهای مرزی جلوگیری کنیم و چهارشنبه هفته گذشته نیز گزارش خوبی از آن دریافت شد.

به گفته نوبخت، بعضی واحدها رونق گرفته اند و بخشی دیگر هم هنوز مسئله دارند. بنابراین اطلاعات مرکز آمار به درد ما می خورد و باید حمایت کرد.

تورم مهر ماه ۸ درصد شد / نوبخت

وی اظهار داشت: ٧٣ هزار نفر به حجم شاغلان اضافه شده است اند و جهت نخستین بار همه کسانی که وارد بازار کار شدند، شغل پیدا کردند ولی با این حال هنوز هم سه میلیون نفر بیکارند.

رییس شورای عالی آمار گفت:باید به مرکز آمار اعتماد کنیم و قسم یاد می کنم که قبل از انتشار، از آمار بی خبرم.

رئیس شرکت برنامه تورم مهر را ۸درصد اعلام کردو گفت: جهت دومین بار رشد سرمایه گذاری در زمستان و بهار مثبت شد.

وی گفت: تورم شهری هشت درصد در مهرماه هست، اینکه تصور شود که ما آمار را دستکاری می کنیم در حالیکه قسم یاد می کنم اینطور نیست.

واژه های کلیدی: زندگی | برنامه | اقتصادی | ساختمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog